پرونده های تجاری

در خصوص پیگیری دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری و دعاوی ناشی از عملیات اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری خدمات زیر را به هموطنان عزیز مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه می نماید.

  • اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه و...)
  • اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم
  • جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب
  • درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور
  • توقیف اموال و دارائیهای صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته).
  • طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری
  • در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است.پ
  • کلیه پرونده ها توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد پیگیری می شود.
  • در صورت تمایل پرونده شما توسط وکیل آقا و یا وکیل خانم قابل پیگیری است.