پرونده های ملکی

در خصوص کلیه دعاوی ملکی و دعاوی ناشی از قرارداد خدمات زیر را ارائه می نماید:

 • کلیه دعاوی ناشی از خرید، فروش و اجاره املاک، از قبیل:
  • الزام به تنظیم سند رسمی
  • الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی
  • الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
  • تخلیه املاک تجاری و مسکونی
  • مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
  • تجویز انتقال منافع
  • ...
 • کلیه دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک از قبیل :
  • خلع ید
  • رفع تصرف عدوانی
  • رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق
  • ...
 • کلیه دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع، از قبیل:
  • افراز ملک مشاع
  • دستور فروش ملک مشاع
  • تقسیم و تفکیک ملک مشاع
  • ...
 • تنظیم ، تفسیر و پشتیبانی انعقاد کلیه قراردادها
 • و سایر دعاوی ناشی از اموال و املاک
 • کلیه پرونده ها توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد پیگیری می شود.
 • در صورت تمایل پرونده شما توسط وکیل آقا و یا وکیل خانم قابل پیگیری است.