یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 03:26

وکالت در طلاق

نوشته شده توسط

وکالت طلاق:

گرفتن وکالت زن از مرد به دو صورت است:

1- یا جزو شرایط ضمن عقد میباشد و در سند ازدواج ثبت شده است.

2- یا با مراجعه به دفتر خانه و پر کردن اسناد رسمی مرد حق طلاق را به زن می دهد.

اگر وکالت به صورت شرایط ضمن عقد باشد و چون این قرار در سند ازدواج ثبت شده است. و چون طبق قوانین در ازدواج دائم لازم است قوانین را ذکر کرد. بنابر این مرد نمی تواند زنی که حق وکالت به اسم او است را برکنار کند.

اما در شرایطی که وکالت در دفتر خانه و بعد ازدواج دائم به زن داده شده باشد مرد می تواند این شرایط را قبول نکند. مگر اینکه مدتی برای مخالفت مرد تعیین شده باشد مثلا مرد تا دو هفته وقت دارد با وکالتی که به زن داده مخالفت کند. اگر بعد از زمان تعیین شده مرد با وکالتی که داده مخالت کند هیچ تاثیری ندارد.

شنبه, 26 اسفند 1396 ساعت 04:12

مجازات خرید و فروش سلاح گرم و سرد در ایران

نوشته شده توسط

مجازات خریدو فروش سلاح گرم سرد در ایران؟

وکیل دعاوی جنایی در این مقاله به مجازات صلاح های گرم سرد و مجازات نگهداری آنها می پردازد.

مجازات حمل نگهداری نگهداری و فروش صلاح گرم سرد قطعات غیر مجاز و .... در ایران جرم محسوب می شود.

طبق ماده 7 هر کدام از افراد جامعه به صورت غیر مجاز اقدام به خرید و فروش صلاح گرم و سرد یا مهمات غیر مجاز بکنند، یا آنها را نگهداری کنند، به حبس تعزیری 91 روز تا 10 سال محکوم می شوند.

مجازات خرید و فروش سلاح گرم سرد به شرح زیر می باشد:

1- نگهداری یا جابه جایی سلاح های جنگی تفنگهای شکاری یا نگهداری مهمات آنها به حبس تعزیری 91 روز تا 6 ماه یا پرداخت جریمه نقدی از 10 ملیون تا 20 ملیون ریال است

2- حمل و جابه جایی سلاح های غیر خودکار نگهداری مهمات انها به حبس 6 ماه تا 2 سال و پرداخت جزیمه نقدی 20 ملیون تا 80 ملیون ریال

 

 

 

چهارشنبه, 23 اسفند 1396 ساعت 16:23

مجازات چک بی محل

نوشته شده توسط

مجازات چک بی محل:

د راین مقاله وکیل دعاوی بانکی به مجازات چک بی محل و اینکه منظور از محل در چک ها چیست را مورد برسی قرار می دهد:

منظور از محل چک بانکی است که فرد صادر کننده چک در آن وجهی دارد. بانکها امروزه با در نظر گرفتن شرایط خاص مانند میزان کار کرد حساب.... به صادر کننده میزان اعتباری می دهد که این اعتبار محل چک به حساب می آید. طبق قوانین بانکی فرد صادر کننده چک در زمان صدور چک باید در بانک مربوطه به میزانی که چک را صادر کرده در حساب خود وجه داشته باشد. چون چک جزو مواردی است که به محض رویت آن توسط بانک و رسیدن تاریخ برداشت آن باید پرداخت شود. پس صادر کننده چک باید به میزان مبلغی که چک را صادر کرده است در حساب خود وجه نقد داشته باشد.

 

چهارشنبه, 23 اسفند 1396 ساعت 16:07

مزاحمت در ملک

نوشته شده توسط

وکیل دعاوی ملکی در این مقاله  ایجاد مزاحمت در ملک توسط افراد را مورد برسی قرار می دهد.

اگر فرد یا افرادی بدون آنکه شخصی  که در ملک ساکن است را از ملک خارج شود آن ملک را تصرف کند. یا اینکه فرد یا افراد جلو درب ورودی منزل صاحب خانه را گرفته و یا اینکه مانع استفاده آب و برق و گاز شود موارد گفته از از جمله مواردی است مزاحمت در ملک به شمار می آید. در دعاوی ملکی و دعاوی مزاحمت حق با کسی است که در حال حاضر در ملک سکونت دارد. 

یکشنبه, 20 اسفند 1396 ساعت 10:25

مجازات کسی که بذر خشخاش را نگهداری می کند چیست

نوشته شده توسط

مجازات کسی که بذر خشخاش را نگهداری می کند چیست؟

مجازات افرادی که بذر خشخاش یا بذر هرگونه مواد مخدری به نیت کشت آن نگهداری یا حمل می کند به صد هزار تا سه ملیون ریال جریمه نقدی و هفتاد ضربه شلاق است. 

پنج شنبه, 17 اسفند 1396 ساعت 16:18

در چه زمانی ولی دم می تواند دیه طلب کند

نوشته شده توسط

 در چه زمانی ولی دم می تواند دیه طلب کند:

ولی دم هر زمان که مایل باشد می تواند به ازای خون فرزندش به هر میزانی که خودش مایل باشد از دیه طلب کند. این مبلغ به اختیار ولی دم مشخص می شود و می تواند بیشتر یا کمتر از میزان دیه تعیین شده باشد. ولی دم با دریافت مبلغ تعیین شده از سوی خانواده قاتل، حکم قصاص را از قاتل ساقط می کنند.

طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی، دخالت افراد در برخی از موارد می تواند حکم قصاص را از قاتل ساقط کند. این حالت زمانی سقط می کند کسی که مرتکب قتل شده است ولی دم نداشته باشد، که در این صورت ولی دم قاتل عموم مسلمانن می باشند. 

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 14:14

مراحل طلاق توافقی

نوشته شده توسط

وکیل دعاوی طلاق در این مقاله به برسی طلاق توافقی می پردازد.

 

مراحل طلاق توافقی:

برای گرفتن طلاق توافقی زوجه باید با به همراه داشتن شناسنامه و عقد نامه به دادگاه مراجعه کنند و بعد از پر کردن فرمهای مربوطه و مشخص کردن حق حضانت فرزند، مهریه، و امور مالی دادگاه به زوجه تکلیف می کند که هر کدام از میان افراد نزدیک خانواده خود یکی را انتخاب کنند و به دادگاه معرفی کنند که با زوجه حرف زده و زوجه را از این کار منع کند. و پس از حرف زدن داوران با زوجه داوران گزارش عدم صلح را به دادگاه اعلام می کنند. و دادگاه هم براثاث توافقات قبلی زوجه عدم سازش را صادر می کنند. و زوجه می توانند با مراجعه به دفتر ثبت و اسناد از هم جدا شوند.

گزارشتان عدم سازش صادر شده از سوی دادگاه فقط 3 ماه اعتبار دارد یعنی اگر زوجه نتوانند ظرف 3 ماه از هم جدا شوند. باید به دادگاه مراجعه کرده و مراحل را دوباره از نو طی کنند.

 

سه شنبه, 15 اسفند 1396 ساعت 12:35

مجازات کسی که تهدید به قتل می کند چیست؟

نوشته شده توسط

مجازات کسی که تهدید به قتل می کند چیست:

یکی از شاخه های تهدید، تهدید افراد به قتل یا تهدید به کتک و شکنجه ، تهدید به جان عزیزانشان.... از جمله موارد تهدید می باشد که در قوانین جمهوری اسلامی این نوع تهدیدات جرم محصوب می شود و مجازات سنگینی برای این دسته افراد که مردم را به قتل یا شکنجه تهدید می کنند در نظر گرفته می شود.

همچنین طبق ماده 31 قانون مطبوعات  هر گونه تهدید به قتل و فاش کردن اسرار مردم در مجله دنیای مجازی یا روزنامه ها جرم می باشد و برای این دسته از افراد مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

تغیر تاریخ چک توسط دارنده چک آیا جعل محسوب می شود یا خیر؟

هر گونه دستکاری چک توسط دارنده آن از قبیل دستگاری تاریخ، مبلغ چک، متن چک....... جعل محسوب می شود و طبق قوانین جمهوری اسلامی  مجازات می شود.

پنج شنبه, 10 اسفند 1396 ساعت 15:34

درگیری های منجر به قتل

نوشته شده توسط

درگیری های منجر به قتل:

در این بخش وکیل قتل به برسی درگیری های که به قتل منجر شده و اینکه یکی از طرفین طرف مقابل را تحریک کرده و باعث عصابنیت طرف مقابل شود و در آخر این عصبانیت منجر به قتل شود می پردازد.

این شرایط زمانی مورد قبول است که فرد تحریک کننده خود قاتل نباشد. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی در درگیری های منجر به قتل جدا ازاینکه تحریک کننده که بوده به اعدام منجر می شود و قتل عمد محسوب می شود.

صفحه1 از4