دوشنبه, 25 دی 1396 ساعت 05:29

اگر طلاق از طرف مرد باشد به چه صورتی است

نوشته شده توسط

اغلب کاربران این سوال را دارند که طلاق از طرف مرد به چه صورتی میباشد:

در چه صورتی مرد می تواند اقدام به طلاق کند؟

اگر حق طلاق به دست مرد باشد هر زمان اراده کند می تواند اقدام به طلاق همسرش کند. ولی به این معنی نیست که دادگاه حقوق زن را نادیده بگیرد. در صورتی که مرد درخواست طلاق بدهد بایدتمامی حق و حقوق زن را پرداخت کند. که این حق و حقوق می تواند شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تصنیف دارایی. 

اجرت المثل چیست: ((یکی از حقوق مالی که زن به دلیل عقد نکاح از آن بهره مند می شوند اجرت المثل است. حقوق مالی حقوقی است که با پرداخت مبلغی پول جبران می شود. زن در خانواده می تواند بابت کارهایی مانند شیر دادن به بچه، پخت و پز، کارهای روزمره که به طور روزانه در خانه انجام می دهد از همسر خود درخواست پول نماید. در اصطلاح به این کار اجرالمثل گفته می شود یعنی اجرتی که زن در قبال کارهایی که انجام می دهد دریافت می کند.)) 

زمانی که درخواست طلاق از طرف مرد صورت گیرد، اگر درخواست طلاق مربوط به بد رفتاری زن نباشددر این صورت مرد باید نصف اموالی که بعد از عقد نکاح حاصل شده است باید طبق دستورات دادگاه پرداخت کند.

دوشنبه, 18 دی 1396 ساعت 04:09

در چه مواردی زن می تواند در خواست طلاق کند

نوشته شده توسط

در چه مواردی زن می تواند تقاضای طلاق کند:

وکیل طلاق | طلاق توافقی | موسسه حقوقی

زن در صورت وجود هر کدام از موارد زیر می توان درخواست طلاق کند:

        1. در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر و در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه.

 

      2. در صورتی که دوام زنگی باعث بروز سختی زوجه شود. به این معنی که ادامه زندگی برای زن مشقت بار باشد.

     ((در ادامه باید به این نکته هم اشاره کرد که اثبات اینکه ادامه زندگی مشقت بار است به دلیل نبود رویه واحد در

     دادگاه کار سختی است.))

  

     3. در صورتی که شوهر 4 سال مفقود الثر شود و حکم فوت ((که تشریفات خاص خود را دارد)) در مورد شوهر صادر شده

     باشد. لازم به ذکر است که اگر پیش از تمام شدن وقت تعیین شده. پیدایش شود شوهر می تواند با مراجعه به دادگاه حکم

     ظلاق را فاقد اعتبار کند.

 

    4. در صورت رعایت نکردن اصل قانون 1119 مدنی: به موجب این قانون زوجین می توانند هر شرطی که مخالف با شرایط عقد

   باشد را قبول نکرده و دخواست طلاق کنند. 

    ((مثلا در زمان عقد شرط شود هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد یا سوء قصد به جان زن کند یا هر گونه رفتاری که زندگی آن ها

     را غیر قابل تحمل کند. زن می تواند پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم خود را مطلقه سازد.))

    شرایطی که در زمان عقد در پایان اسناد ازدواج درج می شود بایستی به امضای زوج و زوجه رسیده باشد.

 

 

گروه وکلای حامیان عدالت

 

شنبه, 16 دی 1396 ساعت 11:59

سوالات مربوط به طلاق توافقی

نوشته شده توسط

طلاق توافقی چیست:

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل طلاق

اغلب مراجعه کنندگان به دفتر وکلای حامیان عدالت این سوال را از وکلای ما دارند که آیا در طلاق توافقی نیاز هست که به دادگاه مراجعه کرد.

پاسخ: 

((بله در طلاق توافقی مراجعه به دادگاه الزامی است، مگر در مواقعی که زوجین وکیل بگیرند. زوجین نمی توانند بدون گرفتن حکم از دادگاه مستقیم به محضر مراجعه کرد.))

 

یکشنبه, 21 آبان 1396 ساعت 10:51

وکیل سرمایه گذاری

نوشته شده توسط

وکیل سرمایه گذاری وکیل سرمایه گذاری وکیل سرمایه گذاری

سه شنبه, 05 دی 1396 ساعت 11:09

سوالات مربوط به طلاق توافقی

نوشته شده توسط

طلاق توافقی چیست:

وکیل طلاق

اغلب مراجعه کنندگان به دفتر وکالت حامیان عدالت این سوال را از وکالای ما دارند که آیا در طلاق توافقی نیاز هست که به دادگاه مراجعه کرد.

پاسخ: 

بله در طلاق توافقی مراجعه به دادگاه الزامی است، مگر در مواقعی که زوجین وکیل بگیرند. زوجین نمی توانند بدون گرفتن حکم از دادگاه مستقیم به محضر مراجعه کرد.