پرونده های دولتی

در خصوص پیگیری دعاوی راجع به تعزیرات حکومتی و پرونده های دیوان عدالت اداری و ... را به هموطنان عزیز مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه می نماید.