پرونده های کیفری

ارائه كلیه خدمات مشاوره حقوقي و قبول وكالت در زمينه طرح يا دفاع از كليه پرونده های كيفري از قبيل:

 • كلاهبرداري
 • سرقت
 • خيانت در امانت
 • قتل
 • ضرب وجرح
 • رابطه نا مشروع
 • تجاوز به عنف
 • تصرف عدواني
 • معامله معارض
 • انتقال و فروش مال غير
 • تحصيل مال نامشروع
 • معامله ربوي
 • جعل - استفاده از سند مجعول
 • تغيير كاربري غير مجاز
 • شهادت دروغ
 • توهين
 • تهديد به قتل
 • تهديد به طور كلي
 • افترا
 • ترك انفاق
 • عدم ثبت نكاح
 • دعاوي كيفري راجع به مسئوليت پزشكان
 • كودك آزاري
 • ...