داوری

داوری  همواره یکی از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم و انظبا ط عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است.

رضایت مشتری

رضایت مشتری نخستین اصل از کار ما بوده و همواره میکوشیم تا با کسب نظرمشتری ازمراحل انجام کار و نتیجه آن بیشترین میزان رضایت مشتری را بیابیم

مشاوره حقوقی

        مشاور حقوقی فردی است دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی که اگر این فرد دوره وکالت را طی نموده باشد به عنوان وکیل و مشاور حقوقی شناخته می شود.

وکالت در دعاوی

  یکی از حقوق اساسی و مسلم شهروندان حق مراجعه به دادگاه است که به عنوان حق دادخواهی شناخته می شود. وکالت در دعاوی از مهمترین خدمات موسسات حقوقی می باشد.

  • جرم سیاسی جرم سیاسی

    ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور... ادامه مطلب »